№ 44
380 000 EUR

Парцел за жилищно застрояване в м-ст Сотира. ПУП от 2012г. с показатели: плътност 50%, Кинт 1.5; озеленяване 30%; височина 14,50м. кота било. Постижимо РЗП под и над терена около 2400м2. Възможност за...